Vesterlins

Vesterlins är ett kunskapsföretag med fokus på fastighetsrätt. Gruppen består av en blandning av jurister, civilingenjörer, lantmätare och en teknologie doktor.